Lars Åsling

visual artist etc.

Dr Livingstone, I presume? 7 juli-19 aug

Första veckan i juli 2013 kommer det att vara en workshop i Trädgårdföreningen med följande utställning i Palmhuset.

Inbjudna till workshopen och utställningen är Gábor Erdélyi ,Fröydi Laszlo, Imre Huszár, Lars Åsling, Mariann Imre,
Marie Bondeson, Penka Mincheva, Peter Hefner,Tamás Kòtai, Per Agelii. Projektledare är Marie Bondesson och Lars Åsling.

”Dr Livingstone, I presume” är ett konstprojekt om det outforskade, ett samarbete mellan några konstnärer från Ungern och
Sverige och en stor publik. Palmhuset i Trädgårdsföreningen i Göteborg är en kontextualiserad plats som är intressant ur ett
teoretiskt postkolonialt perspektiv. En plats för dialektiken natur-kultur. Det är en komplex plats som rymmer både stillsam
botanisk njutning utifrån idéer om synliggörande av vår längtan, våra drömmar och vårt begär. De inbjudna konstnärernas
utgångspunkt är att med en öppen poetisk ton närma sig platsen med tillfälliga tillägg i miljön 7 juli-19 aug.
Vi vill ge Palmhuset nya tolknings- och reflektionsmöjligheter.
Text Marie Bondesson