Lars Åsling

visual artist etc.

HBI

 

                                           

Codes

MSS, misstänkt spår av det sökta. (suspected trace of the investigated)

TSS, troligt spår av det sökta. (probebly trace of the investigated)

SS, spår av det sökta. (trace of the investigated)

MP, misstänkt person. En person som av någon anledning väcker misstanke. ( suspected person )

MF, misstänkt förändring. (suspected change)

AB, annorlunda beteende. ( differant behavior )

EOL, extra ordinär ledtråd. ( extra ordinary clue )

FS, föränderliga spår. ( changeable trace )

VK, (dold kategori, endast för medarbetare).  ( hidden code, onle for employed )

ÖÖ, öppna ögonen. ( open your eyes )

SFH, självförhärligande. ( self-glorification )

LH, en av livets höjdpunkter. ( one of life climax )

VF, varning till framtiden. ( varning to the future)

HS, hett spår. ( hot trace )

OP, omedveten process. ( unconscious process )

HFU, holistisk förundersökning. ( holistic investigation )

VFONV, vi finns om ni vill. ( we exist if you want )

MS, missledande spår. ( misleading trace )

MGS, möjlig geografisk siluett. ( possible geographic siluett )

BS, blind spår. ( blind trace )