Lars Åsling

visual artist etc.

Dr. Livingstone. Palmhuset

Holistic Bureau of Investigation

Dirk Gently's Holistic Detective Agency är förebilden.

Projektet är fotobaserat och platsen, i detta fall Palmhuset, är objektet för vår utredning. Vår förhoppning är att hitta spår efter Dr. Livingstone eller honom själv.

Read more: Dr. Livingstone. Palmhuset

EOL

HS FS

 

MSS OP BS

Detta spår/kvitto visade vägen mot Hedens gatukök. En blå tråd fångade min uppmärksamhet
när jag tog riktning mot Heden och vid närmare undersökning såg jag under bänken en
matlåda av papper. Nu börjar det bli riktigt intressant och ett besök på gatuköket blev nödvändigt.
Tyvärr visade det sig att det var ett blindspår. Påvägen ut påpekade jag matlådan för en som vattnade.
Matlåda är det inte, vi har lagt ut gift för oönskade varelser. Ett giftspår visade det sig.

SS SFH

Living går att tyda på stammen. Ett solklart SS, spår av det sökta.
Vera är ett troligt självförhärligande men också möjligt en LH,
en av livets höjdpunkter

OP