Lars Åsling

visual artist etc.

Dr. Livingstone. Palmhuset

Holistic Bureau of Investigation

Dirk Gently's Holistic Detective Agency är förebilden.

Projektet är fotobaserat och platsen, i detta fall Palmhuset, är objektet för vår utredning. Vår förhoppning är att hitta spår efter Dr. Livingstone eller honom själv.

Den första och viktigaste regeln är att det inte finns någon sann regel.

Alla ledtrådar är viktiga men vissa ledtrådar är mer ledtråd än andra.

Det finns en grundläggande sammanlänkning av alla ting och händelser.

För att lösa ett brott utan ledtrådar riktas uppmärksamheten på MP och AB

För att hitta ett brott används regeln med riktad uppmärksamhet på MP och AB.

Det finns alltid ett brott att lösa. ÖÖ.  

Det som sker är i ett nutids flöde. Flödet är helt slumpvis men är bundet till naturlagarna, nästan alltid. Undantag finns från det självklara. En sten som faller kanske inte når marken. Upptäckten av händelser av sådan karaktär tillskrivs EOL.

Glapp i tidsflödet kan skapa tidshopp. Svåra att identifiera.

Tecken som finns är ett meddelande från gången tid. Tecken är alltid ett meddelande till framtiden. Tecken finns inte på vad som kommer att hända. Tecken kan delas in i SFH, LH, VF.

Ledtrådar nyskapas varje ögonblick och kan därför svalna lika fort som de upptäcks. Spåren är av grundläggande betydelse för sökandet men hänsyn måste tas till FS.

Endast observerade ledtrådar finns. Finns inga spår kan nya skapas utifrån OP.

Följande av spår av arten VK är med största sannolikheten ett blindspår.

Objekt och ting som befinner sig oväntat i sitt sammanhang har hög prioritet. Det är ett HS som inkluderar MF, AB med möjlig EOL.

 

Alla uppdrag är garanterad en lösning även om lösningen inte är lösningen.

Uppdrag mottages endast mot förskottsbetalning.

Kontakt:

Holistic Bureau of Investigation

Adress, hemlig.
Tel, hemligt.
Email, finns inte.
VFONV

För att inleda en HFU ombeds ni kontakta en av våra licenserade agenter för att fastställa om uppdraget kan inledas och till vilken budget.

Referenser och uppdrag:

Finns det änglar. Svaret på uppdraget blev ja. Uppdragsgivare anonym.

Finna katten Earl som försvann 1873 i Oregon. Benrester funna vid Säveån och katten är identifierad som Earl.  Uppdragsgivare anonym.

Vart har mitt liv tagit vägen. Livet återfanns i gott skick. Uppdragsgivare anonym.

Nycklarna till sommarstugan. Uppdragsgivare anonym.