Lars Åsling

visual artist etc.

Carpe Diem

Namnet har jag gett för att fånga dagen eller bollen är trots allt en aktivitet av vilja. Där av

cirklarna. Förgyllda ögonblick att fånga och även att sända vidare till andra. Reliefen har en

rörelse, en fortgående energi, som riktas ifrån fötterna mot händerna. I mellanrummet flyger

tre förgyllda ”bollar”. Hela rörelsen kan ses ur en tidsaspekt där varje del är ett moment av en

händelse över en tid. Det kan också ses som en grupp av individer i samspel. Något skjuts

iväg och någon, några försöker fånga. Fötter och händer är en repetition av former i rostfritt.

Konstverket monterades första veckan i april 2014.

Formelementen är antingen med slipad yta eller lackade svart. Den rostfria ytan är levande på

grund av slipningen samt att de svarta och den ljusgrå rena metall ytan tecknar sig grafiskt

mot den varma färgen på fasaden. Cirklarna är bladförgyllda och lyfter sig diskret från fasaden

samt blänker till i olika vinklar som den rostfria slipade ytan.

Materialet till formerna är i 5 mm rostfri plåt. Materialet är så pass kraftigt för att

ge formerna volym. Konstverket är skruvat fast i fasaden.  Alla material som används är med

bästa hållbarhet för utomhusmiljö.