Lars Åsling

visual artist etc.

De Fem Elementen


Färdigställd 1987 för BRF Tornhuset i Gårda.                                 Skiss på den stora grinden.


Idén till utsmyckningen var att göra en grind som var som en mönsterkomposition utifrån
temat De fem elementen. Allt på jorden är sammansatt av fyra element men för att något
skall bli levande krävs det ett femte element, qvinta essentia.
Den tron fanns på medeltiden och den som fann det femte elementet kunde ge liv åt livlös materia.
I detta fall blir den som passerar igenom eller bara ser på grinden det femte elementet.
Betrakataren ger liv åt grinden. Formerna, dom färgade och svarta, är rörelse av de fyra elementen
som är den materia som allt är uppbyggt av.


Updraget var att göra två grindar. En större där bilar kunde köra igen och en mindre för fotgängare.
Hela utsmyckningen är gjord i järn.
Fyrkantsjärn och järnplåt. Allt varmförzinkades för att ge bästa hållbarhet.
Målningen skedde i fyra steg. Slipning, etsgrund, grundfärg och färg.