Lars Åsling

visual artist etc.

Tankens KällaUtförd och färdigställd
den 2003-12-15 för Härryda kommun,
Vuxenutbildningen i Mölnlycke.

Idébeskrivning av förslaget
Tankar och idéer uppstår som öar i en rymd utan
begränsningar.
Vissa öar eller tanke bubblor blir tydliga.
Andra befinner sig i ett tillstånd av förändring.
En tanke har frigjort sig och söker sig nya vägar.
Den tanken fungerar också till att leda konstverket
vidare i rummet så att det finns en liten händelse
som visar på att det händer något runt hörnet.
I en av cirklarna infattas en diamant som symbol för
klarhet och beständighet.
Målningen utförs på båda sidor. På plexiglaset
ger det en djupverkan och en föränderlighet efter
betraktningsvinkeln.
De massiva delarna ( cirklarna eller tanke bubblorna )
målas också på baksidan med en reflekterande färg
i rött.
Det är för att skapa illusorisk glöd vilket ger ett liv
sett ifrån sidan.

 

Material och krav

Tvåsidig akrylmålning på gjuten plexiglas.
Vissa delar av baksidan är målad i en annan
färg för ge skuggan en varm röd ton.
Metalldelarna är i gjuten aluminium eller
plåt. I reliefen finns en brilliant infattat
som en symbol för klarhet och beständighet.
Alla material är valda för maximal hållbarhet.
Krav på utsmyckningen var att den inte
fick innehålla belysning och att den skulle
kunna plockas ner.
Hela utsmyckningen går att skruva ner
även om det finns låsanordning på den
nedre delen för att förhindra infall.


Foto: Detalj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Sett ifrån entrén