Lars Åsling

visual artist etc.

Nystart av bokförlaget 284

I anledning at vi i vennskapstallets ring fortsetter vårt arbeide med å spre vennskapelige budskap og handlinger har vi bestemt oss for å bidra med en fornyelse av forlagsbranschen. Et forlag som först og fremst önsker å fremme det vennskapelige samtalet i form av ord, bilder, strötanker og drömmerier kommer den
16 juni 2010 kl.18.00 - 20.00, i Lars Åsling's ateljé på Konstepidemin,
til å se dagens lys naer centrumet i vennskapstallets ring  Forlaget 284 `s förste bokprojekt er en antologi med kjaerlighetsdikt kombinert med bilder.
Hva et kjaerlighetsdikt eller et passende visuelt tema skulle kunne vaere er helt og holdet opp til DEG som forhåpentligvis vil delta med et eget bidrag til denne samlingen.

Som tittelen hentyder skiller vi ikke på höyt og lavt, inn og ut, privat og/eller politisk.
Begrensningene for projektet er av praktisk art- max to oppslag (= 4 sider i ca A5 format) pr deltager, og materialet skal bestå av noen sorts samvirken mellom teks og bilde. (Vi kommer også til å skape noen form for helhetslayout for vår trykksak.) Også her er tolkningen av hva et bilde eller en tekst er opp til deg. Er ditt materiale i uttrykkbar form dokumenterer vi det på et annet sett, gjerne på plass.
 
Send inn ditt bidrag i tid til åpningsdagen om du vil vaere med på utstillingstillfellet, eller kom med ditt bidrag til oss på plass
 
Har du andre idéer som du vil diskutere med forlaget så ta tilfellet i akt og kom med på åpningsdagen eller kontakt oss via mail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. till Fröydi Laszlo.
Jeg treffes også iblandt på digitala bildverkstan i Hagabioen´s hus