Lars Åsling

visual artist etc.

Den Inre Cirkeln

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Som ett led i tillkomsten av Ringen är vi en grupp som kommer att söka händelser som har samband med den kraft Ringen besitter. Gruppen kommer att söka tecken på postiva krafter som verkar inom cirkeln och samla på händelser som är relaterade till Vänskapstalets Ring. Den Inre Cirkeln kommer att verka som jornalister på fronten och rapportera inifrån Vänskapstalets Ring.

Den Inre Cirkeln består för närvarande av:
Pecka Söderberg och Lars Åsling.