Lars Åsling

visual artist etc.

THE FRIENDSHIP RING

Walk the ring


En vandring utan slut. Följ gränsen där ni med ena foten går på marken för vänskap och med den andra foten trampar på mark som är obestämd. Cirkel formen är utan början och utan slut och en påbörjad vandring blir utan mål av att nå rent fysiskt till en bestämd rumslig plats. Det handlar om en vandring för att väcka tankar på det som gör relationer till omvärlden meningsfull.

Följ cirkeln och få ett diplom. Medverka till att trampa upp en tydlig gräns mellan området inom ringen och det omkringliggande.

För att erhålla ett diplom måste ni uppfylla följande kriterier 
1. Tag med tre föremål som ni placerar ut längs ringens gräns.
2. Fotografera dem på plats och skicka fotografierna till mig.
3. När ni vandrar runt Ringen försök att hitta ett avsnitt där ni går som för er symboliserar relationer. Skriv ner var på Ringen och vad avsnittet symboliserar. Denna uppgift är frivillig.
4 . Skriv ert namn och adress tillsammans med fotografierna så kommer det ett diplom på posten.

Jag förbehåller mig rätten att refusera försök till att få ett diplom när det är uppenbart att fotografierna inte är tagna vid Ringen.

Diplomet som ni får efter att uppfyllt kriterierna är ett ark som intygar att ni har Walked the Ring. En relik inifrån Ringen är monterat på diplomet, en mental länk till Vänskapstalets Ring. Varje diplom är unikt och skrivet för hand med intygad äkthet av projektets initiativtagare.

Vissa partier av ringen kommer att vara omöjliga att följa, där ringen går igenom hus eller att terrängen gör det omöjligt.
Vid dessa parier får man söka alternativa vägar till nästa stolpe.

Jag förslår att ni skriver ut sidan med att klicka på skrivarsymbolen överst av artikeln. Lycka till. Livet är spännande.

Walk the Ring är möjlig under den tid som biennalen är.