Lars Åsling

visual artist etc.

THE FRIENDSHIP RING

Utmärkning av ringen vid Röda Sten

 

  Ringen vid Röda sten har påbörjats.

Söndagen den 13:de september 2009 startade den första delen av utmarkeringen av cirkel nr 2. Cirkel nr. 2 bygger den andra av de två vänskapstalen, 284. Diana Storåsen slöt upp och vi påbörjade utmärkningen av gränsen till den andra ringen med diameter 284 .

Nedan finns mer bilder från arbetet och fynd som gjordes utmed gränsen

 

 

 

 

 

 

 

 Glas bordermark
    Redan befintlig markering och en pinne som låg rätt. 

 
    En sten som målades och sen trycktes ner i sanden.

 lock

 
  Diana Storåsen gräver ner en markering

 

 
    En järnstång och en bit glas som låg rätt och blev en naturlig del av ringen.

 
        En satellit till Vänskapstalets ring. Frida och Ella gjorde
        denna fina ring med endast kol, krukskärvor och vita stenar.

 
    Foto Lars Åsling.