Lars Åsling

visual artist etc.

THE FRIENDSHIP RING

Tankar om projektet

På vilket sätt medverkar deltagarna
Deltagaren arbetar efter konceptet Vänskapstalets ring. En ring som bär på goda värderingar i mänskliga relationer.

Vilka är gränserna för gestaltningen
Gränserna är projektets idé att vara en vänskapstalets ring. Uttrycket skall hållas inom den idén. Bestämningen av vad det är blir upp till deltagaren att bestämma.

Det som blir viktigt är passagen. Inträdet i en zon som är bestämt att tillägnas medmänskliga positiva värderingar.
Den som passerar gränsen skall veta att den personen går från en värld in i en annan. Gestaltningen av steget in i zonen blir det primära. Filmen Stalker är ett bra exempel.

Funderingar kring projektet
Genom att tilldela ett område egenskaper och värderingar, kommer det att påverka människors sätt att förhålla sig till området utifrån dessa egenskaper.
På vilket sätt styr vår föreställning vårt sätt att bete oss när vi vet att detta är ett område som är bestämt
Genom vår bestämning av områdets värderingar blir det på riktigt? Att det finns där.


De tankar som området är bestämt att vara kommer dom att finnas där. Går det att påverka människor att tänka på det som området symboliserar.
Kan det uppstå mirakel. Kommer två dödsfiender i sitt möte inom ringen bli vänner efter 30 års fiendskap.
Projektet bygger på människans förmåga att se och uppleva platser utifrån dess historia området besitter och genom att tilldela en plats en historia skapa en verklig historia. Genom att tilldela en plats en egenskap väcks då minnen med de egenskaperna från den platsen.
Om en plats ges väggar och tak begränsas även platsens rum uppåt på grund av taket. Platsen blir en volym med tydliga gränser och inom dessa gränser är det en kraft som finns definierad genom språket eller på något sätt en kommunikation där innebörden av rummets betydelse förs över till en mottagare.
En plats ges en förmåga, en egenskap, platsen värdeladdas utan att platsen ges gränser. Gränsen är odefinierad vilket ger betraktaren egenskapen av att vara den gränsdragande. Personen som står där och tillerkänner den som en plats skapar automatiskt gränser genom hur det ser ut på platsen. Träd, stenar och vattendrag kan tjäna som markeringar för gränsen. Det som blir intressant är att genom att den erkänns som en plats automatiskt får gränser. För att komma in till den helande platsen måste jag passera stenen.
Det omkring liggande området får betydelse av den värdeladdning som det laddade området har. Om det laddade området har betydelsen av övergrepp eller frihetsberövande blir det omkring liggande området en väg till frihet eller en väg till helvetet beroende på i vilken riktning som personen färdas
Ett positivt laddat område blir riktningen inåt en längtan och riktningen utåt en belåtenhet.
Goda värderingar bärs med ut ifrån området och en utvidgning uppstår.
Eftersom projektet är religiöst och politiskt obundet tilldelas inte området tillhörighet till en högre makt, kraften är människan själv. Hennes närvaro och tro på att det finns en vänskapskraft är den som är tillräcklig för att under skall ske.
–Jag var med mamma och pappa i vänskapstalets ring. Det är bra, för nu bor dom tillsammans igen.

Behöver den som medverkar utföra sin idé på plats
Den som medverkar måste inte faktiskt bygga sin idé. Tid och ekonomi kan vara hinder för att i verkligheten utföra sin idé. Möjligheten finns att göra sin medverkan enbart som ett idé projekt. Deltagaren kan välja att enbart skriva eller göra en skiss. Till projektet görs en hemsida där det finns möjlighet att visa den formen av bidrag.

Vilka värderingar symboliserar ringen
Grundstenarna i goda mänskliga relationer.

Hur blir ringen en vänskapstalets ring
Den blir det genom att innehålla talet 220 och genom att det skapas en ring till som innehåller talet 284.

Var kan ringen placeras
 Vid ett lands gräns.
Om ringen placeras vid ett lands gräns överbygger den landets gräns och skapar en samhörighet över gränsen.
 Centralt i staden.
I staden kommer människor att stiga in i ringen ofrivilligt på väg till sitt mål. Tanken väcks på ringens innebörd och den som passerar blir påmind om grundstenarna i det som skapar ett bra liv.
 I naturen
Om ringen placeras ute i naturen blir det ett mål att ta sig dit eftersom den inte ligger naturligt i det vardagliga resandet.