Lars Åsling

visual artist etc.

THE FRIENDSHIP RING

Projekt grupp Göteborg Biennal 2009

Vänskapstalets ring är ett projekt med utgångspunkt från talmystikens vänskapstal. Det är en undersökning av en plats betydelse och hur ett avgränsat område aktiverar föreställningen om vad platsen betyder.

 Genom att använda ett tal hämtat från urgammal talmystik, som säger att den som använder talets kraft skapar vänskapsrelationer, laddas den valda platsen med talets magi. Ringens diameter är i sig ett vänskapstal, och den som beträder ringen träder in i en plats tillägnat goda, mänskliga värderingar. Ett påbörjat projekt som förhoppningsvis skall ge ringar på vattnet.

Medverkande:  Lina Ekdahl, Anna Gustavsson, Fröydi Julianne Belle Laszlo, Diana Storåsen, Pecka Söderberg, Lars Åsling.
Initiativ och projektidé. Lars Åsling