Lars Åsling

visual artist etc.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
Familiefotografier

Jeg har siden sommern 08 arbeidet med en utforskning av fotografiets rolle i ulike familier. Familiene du möter i mine tekster er fiktive, men berettelsene kan også ha element av sanne historier, omskrevne eller sammensatte. Ulike mennesker rundt meg har bidratt med sine berettelser, noe de har opplevd selv eller hört fra andre.

Hvorfor fotografi?
Jeg har arbeidet kunstnerisk med fotografiet som uttrykksmiddel, og også samlet på ulike typer fotografier og funnet nye kontekster for disse. Familiefotografiet interesserer meg spesielt. Hvilke historier er det bildet viser meg, og er disse de samme historiene som fotografen/de fotograferte önsket å berette? Hvor fri er jeg til å gjöre mine egne tolkninger av fotografiets historie og kontekst? Finnes det områder hvor jeg bryter noen form for kontrakt eller overenskommelse når jeg omtolker for eksempel et familiefoto?
 
Fotografiet som medie er en påvirkende kraft på mange plan i vårt samfunn. Egne maktstrukturer skapes rundt ulike fotografiske konvensjoner og tradisjoner, og disse påvirker vårt sett å se virkeligheten. Kanskje handler det om å skape visjoner for oss, fortelle oss hva vi skal lengte etter. Men, fotografiet kan også avslöre saker vi ikke önsker å vite om oss selv eller andre, vekke avsky og skape konflikter. Så også i de scenarier jeg gjennom mine tekster har gitt form til.
 
Om tekstene i projektet “Ringen”
I mine tekster handler det ikke om vennskapelige handlinger, heller om strukturer som gjör det vanskelig å vaere venner. Dette er også en del av vennskapstallets ring. Samtidig finnes det ingen karakter som er helt god eller helt ond, alles motiv og handlinger kan diskuteres. Finnes det noen lösninger på konfliktene?
Hvordan tolker ulike personer tekstenes karakterer, deres motiver og behov ?
 
Jeg har forsökt å holde de ulike scenariene korte og ganske nöytrale, og sökt en korrespondens med “snapshotet”, öyeblikksbildet. Selv om hvert öyeblikksbilde kan virke tilfeldig dannes en helhet og forståelse for et uttrykksset ved at man ser flere bilder sammen. Et språks konturer stiger fram. Alle personene i historiene befinner seg også i samme miljö, et forstadsområde utenfor Oslo. Visse av historiene berörer hverandre, andre eksisterer side ved side. Dette er et grep for å löfte leseren opp over karakterenes individuelle horisonter, gjöre det lettere å ta til seg deres individuelle berettelser som mer allmenne eksempler.
 
Vil du delta i projektet?
Jeg mottar med glede flere historier til temaet familiefotografi. Om du vil bidra med en tekst, et bilde eller et eksempel/kommentarer til de tekstene jeg allerede har lest inn kan du maile dem til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller skicka din historier genom Kontakta ( i menyn ) om du vill vara anonym.
 
Du velger selv om du vil fortelle noe om hvem du er og hva din historie betyr for deg eller ikke. Fantasi eller sanne historier er like velkomne. Du behöver ikke å tenke på at din historie skal vaere “bra skrevet”. Om du ikke uttrykker at denne historien skal bevares som den er, kommer jeg til å omtolke den, gi karakterene nye navn, skrive ut visse deler som dialog og lignende. Under utstillingens gang kommer vi til å ta med oss alle ulike historier “inn i ringen” og der kommer jeg til å gi min tolkning av dem ved å lese dem opp som berettelser.
 
Inne i ringen finnes muligheten til å diskutere de ulike sidene av konflikter i en positiv form, selv når en lösning av konflikten ikke er oppnåelig.
 
Disse tilfellene til å mötes kommer til å annonseres her på hjemsiden, og vi kommer også til å ha flere aktiviteter i ringen under samme tilfelle.
 
velkommen til vennskapstallets ring!