Lars Åsling

visual artist etc.

Certifiera

Det är möjligt att skapa en egen Vänskapstalets Ring och få den certifierad.
Ringen skall uppfylla följande kriterier.

Ringen skall vara konstruerad av ett vänskapstal.
Ringen kan inte göras i ett politisk eller religiöst syfte.
Den skall vara gjord så att det går att stiga in på dess område.
Ingen får uteslutas att beträdda området pågrund av tillhörighet eller nationallitet
Material som används till markeringar skall vara neutrala eller positiva. Vilket då t.ex. utesluter taggtråd, landminor, törnesnår eller giftig murgröna.
Det är en fördel att ringen placeras där det passerar många på det att ringen berör fler, men det är inget krav.
Läs mer om funderingar kring ringen. Tankar om projektet  >>

Om ni har frågor gällande certifieringen går det bra att kontakta Lars Åsling
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Framför allt, om ni gör en Vänskapstalets Ring, låt oss veta.

Vänskapstal
220 – 284
1184 – 1210
2620 – 2924
5020 – 5564
6232 – 6368
10744 – 10856
17296 – 18416
9363584 – 9437056