Lars Åsling

visual artist etc.

THE FRIENDSHIP RING

Vänskapstalets ring

Ett projekt i samband med Konstbienalen Göteborg 2009 på Konstepidemin

Vänskapstalen 220 och 284

Ringen, som är en tänkt ring, löper mestadels i det dolda men sticker fram på några väl valda platser, där många människor passerar. Flygbild Vänskapstalets ring
Ringen i sig skall vara symbolisk och platserna blir markeringar för att visa på en gräns.
Ringen skall stå för ett fredat område som inbegriper vänskap och fred. Den som beträder området skall veta att det är att betrakta som ett heligt område; ett område för tankar som gör livet värdefullt, såsom fred och vänskap.

Ringen som form står för enande och förening. En union som löses först i döden; att älska i nöd och lust. Ringen symboliserar även helheten; jorden, universum, livets kretslopp. I äldre tid var ringen även ett skydd mot sjukdom och onda makter. Ringen skall inte vara kopplad till någon religion eller på något sätt vara politisk. Den är osynlig eller icke materiel, precis som de tankar och idéer som vi har om det goda i livet. Ringen kan ses en utomhuskyrka, vilken man passerar eller stiger in när man är på väg, som förhoppningsvis gör en påmind om ett ytterst viktigt förhållningssätt till omvärld. Diametern på ringen bygger på det tal, där summan av de tal som vänskapstalet går att dela med adderat samman skapar ett tal. Summan av de tal som det sista talet går att dela med blir det första talet. Den tänkta ringen är placerad på Epidemin med en diameter av ett av vänskapstalen. Ringen markeras ut av tecken, skulpturer, installation eller kanske en portal. Det väsentliga med ringen är att man uppmärksammar, när man passerar, att man träder över en gräns som är tillägnat hörnstenar i det som skapar ett gott liv.Möjligheten att ge bort en ring till en vänskapsort eller -plats från Epidemin är utveckling av förslaget. Min tanke är att engagera verksamma kulturutövare på Epidemin som då gör en av ”hörnstenarna”. Ringen borde spridas till andra platser i Göteborg eller andra städer, som ett sätt att över gränserna manifestera viljan till vänskap och fred. Ett vänskapsförhållande som inte styrs av tillfällighets nycker.Den ultimata ringen löper givetvis runt hela jorden.

 

För matematikern.
Talen 220 och 284 är vänskapstal.
Talet 220 kan delas med följande tal: 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55, 110.
Summan av dessa tal är 284, alltså det andra talet.
Talet 284 kan delas med följande tal: 1, 2, 4, 71, 142.
Summan av dessa tal är det andra talet 220.